जलमदिन री मोखळी मोखळी बधाई सा मोदी जी

राम राम सा @narendramodi जी, आपने जलमदिन री मोखळी बधाई सा मोदी जी,जियान थे राजस्थानी पगड़ी रौ सम्मान करो उण तरीका सु राजस्थानी भाषा...